Abarhaneleka kudlwengulo nokubulawa kuka Sinoxolo bazakuvela kwinkundla ephakamileyo

13th September 2016 Unathi Tuta 0

Bazakujamelana notshutshiso  kwinkundla ephakamileyo yeli phondo le Ntshona Koloni, abarhanelwa kwityala lokudlwengulwa kubulawe intwazana yase Town Two.
Bazakuvela kwinkunda ephakamileyo yeliphondo le Ntshona Koloni abarhanelwa ababini kwityala lokudlwengula kubulawe intwazana eneminyaka elishumi elinesithoba ubudala. Inkundla kamantyi yase Khayelitsha ive ukuba uphando lugqityiwe kwaye ityala likulungele ukuba lingaxoxwa kwinkundla ephakamileyo ye phondo.

iNUMSA iqhwabela izandla ukuphuma kwe FAWU ku COSATU

13th September 2016 Mzi Velapi 0

Umbutho wabasebenzi bentsimbi iNational Union of Metal Workers Unions, iNUMSA isiqhwabele izandla isigqibo sombutho wabo basebenza ngokutya iFood and Allied Workers Union, iFAWU.
iFAWU ibisandula ukubamba ingqungquthela yelixa lamashumi asixhenxe anesihlanu e Bela-Bela eLimpopo, apho ithathe isigqibo sokuphuma ku COSATU ( Congress of South African Trade Unions).  iFAWU ithi imibono yayo ayisafani ne ka COSATU kwaye yilonto ebangela ukuba iqhawule umtshato. iFAWU ibiyenye yemibutho yabasebenzi engazange ixole emva kokugxothwa kuka NUMSA kwi COSATU.