Bafundela kumagumbi ethutyana kwa-Faku

21st June 2017 0

Banikwe izindlu zokufundela zethutyana abafundi besikolo samabanga aphantsi bakwa Faku kwilokishi yase Lower Crossroads eKapa . Oku kusemva kokuba abazali ababevutha ngumsindo basivala esisikolo ngomhla […]