Boyikisela impilo zabo abo bathandana besini sinye kwilokishi zase Kapa

19th December 2016 MastaBaba 0

Ibhalwe ngu Unathi Tuta no Mzi Velapi

Kuvele ingxelo zabasetyhini abathathu ababulewe ngendlela ekhohlakeleyo ngelixa lentsuku zephulo lokunqanda nokuphelisa kobundlobongela obujoliswe kwabasetyhini nabantwana (16 Days of Activism for No Violence Against Women and Children).

Amatsha-ntliziyo eFree Gender ebedibene eSivivane emva kokubulawa kabuhlungu kuka Noluvo. Credit: Elitsha